×


Free Online English, Kazakh and Russian GlossaryFree English Kazakh Russian Glossary

Free Leneshmidt Kazakh, Russian and English Glossary Search Engine
of over 455,836 terms, phrases and words.
Database and programming ©Copyright 2009~2014 Lena Leneshmidt
Click for the Glossary

Интернетте тегін пайдалануға арналған Қазақ, орыс және ағылшын сөздігі
Сөздікте Мемлекеттік Терминком бекіткен
455 836 астам сөз бар.
Дерекқор және бағдарламалау ©Құқықтар қорғалған 2009~2014 Лена Ленешмидт
Сілтемені нұқыңыз

Казахский, русский и английский словарь, предназначенный для общего пользования
Содержит более 455 836 слов,
утвержденных Терминкомом.
База данных и программирование ©Все права защищены 2009~2014 Лена Ленешмидт
Кликните, чтобы открыть словарь